Višňová - obecně závazné vyhlášky

č. 1/2006 (*.doc 25 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Višňová č. 1/2006 o zabezpečení místních záležitotí veřejného pořádku.

č. 2/2005 (*.doc 61 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Višňová č. 2/2005 o závazných částech změny č. 2 územního plánu obce Višňová.

č. 1/2005 (*.doc 116 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Višňová č. 1/2005 o mistních poplatcích.

č. 3/2004 (*.doc 40 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Višňová č. 3/2004 Požární řád obce

č.1/2003 (*.doc 110 kB)
Obecně závazná vyhláška obce Višňová č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.