Úřední deska - Obec Višňová, okr. Příbram

Vyvěšeno Sejmuto popis a odkaz na dokument
10.1.2013 19.1.2013 Zápis do 1. třídy základní školy *.PDF
27.12.2012 12.1.2013 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta. *.PDF
14.12.2012 29.12.2012 Oznámení o uložení zásilky paní Brigita Bílková. *.PDF
14.12.2012 29.12.2012 Oznámení o uložení zásilky paní Anna Říhová *.PDF
12.11.2012 27.11.2012 Záměr zastupitelstva k prodeji pozemku (velký soubor čekat) Prodej připloceného pozemku u č.p.97 v obci Višňová .  
11.10.2012 27.10.2012 Záměr zastupitelstva k pronájmu nebytových prostor.  
28.8.2012 ...... Zveřejnění počtu a sídel volebních okrsků a jemnování zapisovatele.  
13.8.2012 28.8.2012 Záměr zastupitelstva k prodeji pozemku a pronájmu bytu. (velký soubor čekat) Prodej pozemku na Holance a pronájem bytu ve zdravotním středisku.  
6.6.2012 19.6.2012 do 12.00 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Výzva k podání nabídky na výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace v lokalitě za hřištěm (Ve Dvorci.) Dokumentace v elektronické podobě na vyžádání visnova@centrum.cz  
11.5.2012 26.5.2012 Závěrečný účet Obce Višňová za rok 2011.   a   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.     Podrobný závěrečný účet včetně příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
7.5.2012 23.5.2012 Záměr zastupitelstva k prodeji pozemků. (velký soubor čekat) Prodej pozemků u č.p. 93 a u č.p. 110  
3.5.2012 15.5.2012 do 12.00 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Výzva k podání nabídky na výměnu oken a dveří v mateřské škole.  
11.4.2012 22.4.2012 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Rekonstrukce kotelny v základní škole.  
12.2.2011 27.2.2011 Návrh rozpočtového výhledu a rozpočtu na rok 2012 ke schválení dne 28.2.2012. Návrh rozpočtového výhledu na období 2012-2021   a Návrh rozpočtu na rok 2012  
8.2.2012 24.2.2012 Záměr zastupitelstva k prodeji pozemků. (velký soubor 2,5Mb čekat) Prodej pozemků u č.p. 82 , parcelace a prodej pozeků Ve Dvorci 
14.6.2011 30.6.2011 Závěrečný účet Obce Višňová za rok 2010.   a   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.     Podrobný závěrečný účet včetně příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
3.6.2011 20.6.2011 Rozhodnutí - územní rozhodnutí - místní komunikace k novým parcelám u hřiště.
20.5.2011 4.6.2011 Žádost o stanovisko k podanému odvolání. proti rozhodnutí o deklaraci veřejně přístupné účelové komunikace.
19.5.2011 3.6.2011

Neodevzdali jste ještě sčítací formuláře?

Informace o dosčítání a sezmam komisařů .

 
19.4.2011 5.5.2011 Záměr zastupitelstva k prodeji pozemku a pronájmu nebytových prostor.  
12.4.2011 27.4.2011 Rozhodnutí o deklaraci veřejně přístupné účelové komunikace. 
30.3.2011 29.4.2011 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby. 
22.2.2011 10.3.2011 Usnesení k č.j. 352/10 353/10 o přerušení řízení za účelem vyřešení předběžné otázky.  
11.2.2011 27.2.2011 Návrh rozpočtu na rok 2011 ke schválení dne 1.3.2011. Příjmy.   Výdaje.   Financování  
11.2.2011 27.2.2011 Návrh rozpočtového výhledu na období 2010 - 2021.  
26.1.2011 10.2.2011 Veřejná vyhláška o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě.  
1.11.2010 9.11.2010 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Višňová.  
19.10.2010 29.10.2010 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Višňová říjen 2010  
29.7.2010 14.8.2010 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Změna č. 4 źemního plánu sídelního útvaru Višňová.  
24.7.2010 ...... Zveřejnění počtu volebních okrsků, počtu členů nového zastupitelstva a potřebného počtu podpisů na peticích.  
14.6.2010 29.7.2010 Veřejná vyhláška - k veřejnému projednávání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Višňová.  
10.6.2010 28.6.2010 Závěrečný účet Obce Višňová za rok 2009.   a   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.    
26.5.2010 10.6.2010 Záměr zastupitelstva k prodeji pozemku.  
20.3.2010 20.5.2010 Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Višňová   Přílohy na hlavní stránce obce.
10.2.2010 26.2.2010 Návrh rozpočtu na rok 2010 v paragrafovém znění ke schválení.